Plísně v bytě

Plísně jsou mikroorganismy, které žijí v našem životním prostředí. Většinou nelze vidět volným okem. Vidět jich můžeme až když se přemnoží. Tehdy vytvoří síť vláken, které připomínají vatu a mohou se i zbarvovat.

Nejčastěji se vyskytují ve vodě nebo ve vlhkém ovzduší. Ve vnitřním prostředí se ale vyskytují mnohem častěji než ve volném ovzduší.

Plísně v bytě mohou být zdrojem toxických látek. Tyto látky představují závažný problém pro naše zdraví.

Jaké nemoci mohou písně v bytě způsobit?

Lékaři a odborníci upozorňují zejména na zdraví u dětí. Děti mají totiž až do věku dospívání velmi slabý imunitní systém.

Kdy se nejčastěji plísně vyskytují?

  • Nedostatečné větrání v místnostech jako je koupelna nebo kuchyň
  • Při zanedbané údržbě
  • Při nesprávném větraní
  • Když stavba nebyla dostatečně vysušená před dalším úkonem
  • Při zatékání do bytu
  • Zlý způsob vykuřování objektů

Je velmi důležité co nejrychleji najít hlavní příčinu plísní a důkladně ji odstranit.

Existuje několik prostředků na odstranění plísní jako jsou například různé nástřiky, speciální barvy nebo tradiční dezinfekční prostředky. Tyto prostředky jsou levnější a snadno dostupné. Jenže jejich účinnost je bohužel jenom dočasná.

Pokud se plíseň neodstraní správným způsobem, bude se stále vracet.

Nejefektivnějším způsobem, jak se zbavit plísní nadobro je instalování větracího systému. Tyto systémy zaručují optimální větrání a též čistí vzduch v domácnosti.  

Důvodem tvorby plísní v bytech nebo domech je zvýšená vlhkost. Lokální rekuperační jednotka Prana je schopná monitorovat prostředí pomocí vícerých snímačů:

  • Snímače vlhkosti
  • Snímače atmosférického tlaku
  • Snímače CO2
  • 4 snímače teploty

Právě díky těmto snímačům, měděného výměníku tepla a jeho antiseptickým vlastnostem je možné zabezpečit přívod čerstvého a zdravého vzduchu. Používání rekuperačního systému je ekonomické a energeticky úsporné řešení.